رئیس شورای اسلامی شهر ؛ ساختار اداری و وضع موجود شهرداری آمل ارزیابی می شود

1400/09/01


حسن مجیدی کیا گفت؛ ساختار اداری و وضع موجود شهرداری آمل با کمک گروه شرکت های تدبیر و آینده از شهر مشهد ارزیابی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، مجیدی کیا در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر که با حضور علی داودی شهردار، معاونین و تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای گروه شرکت تدبیر و آینده شامگاه یکشنبه ۳۰ آبان برگزار شد، افزود؛ شهرداری در حال حاضر به نگاه برنامه ریزی راهبردی نیاز دارد. قله و هدف مدیریت شهری در سایه چهارچوب مشخص و با برنامه مشخص قابل دسترسی است.

وی تاکید کرد؛ تنها راه رسیدن به درآمد پایدار، ایجاد نگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه شهرداری و مدیریت شهری است. 

رئیس شورای شهر گفت ؛ کار جهادی و پویا و فعال از توصیه های مقام معظم رهبری است و شورای اسلامی شهر و شهرداری با کمک جوانان گروه شرکت تدبیر و آینده از شهر مقدس مشهد، بعد از عارضه یابی برنامه های خوبی برای ایجاد تحولات اساسی در مدیریت شهری خواهند داشت.

گفنی است این نشست بعداز ماموریت کاری اعضای شورای اسلامی شهر و بازدید از اقدامات و دستاوردهای این شرکت در شهرداری مشهد رقم خورد. 

تیم ۶ نفره گروه شرکت های تدبیر و آینده قرار است؛ دو روز کاری با جمع آوری داده ها از مجموعه مدیران شهرداری، مناطق و سازمانها، گزارش عارضه یابی از مجموعه شهرداری آمل را برای اخذ تصمیمات بعدی گردآوری نماید.