رئیس سازمان پارکها سیما و منظر شهری شهرداری آمل منصوب شد

1398/11/03


با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل، علیرضا شیرسوار بعنوان رئیس سازمان پارکها،سیما و منظر شهری شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، ظهر امروز (پنجشنبه 3/11/98) با حضور معاون اداری مالی، معاون خدمات شهری، مدیر حراست و مدیر روابط عمومی شهرداری آمل محبوبه علیزاده تودیع و علیرضا شیرسوار بعنوان رئیس سازمان پارکها، سیما و منظر شهری معارفه شد.

شیرسوار ریاست سازمان مدیریت پسماند ،بخشدار دابودشت و مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین با حکم شهردار آمل محبوبه علیزاده بعنوان مشاور مدیریت سازمان پسماند شهرداری آمل منصوب شد.