رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل ؛600 اصله نهال در پاساکش غرس شد

1397/10/24

 


محبوبه علیزاده از کاشت 600 اصله نهال از نوع  افرا وبلوط  در حاشیه مسیر دسترسی ، زمین جدید دپو و دفن زباله (پاساکش) خبر داد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل علیزاده افزود: این کار با هدف جلوگیری از رانش زمین ،حفظ محیط زیست  و زیبایی مسیر انجام شد .

وی با اشاره به اینکه درختان با جذب آلودگیهای ناشی از گازهای نیتروژن, آمونیاک, دی اکسید گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روی برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند، تصریح کرد: یک هکتار از درختان بالغ قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز برای 18 نفر در طول یک سال است.

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل ادامه داد : همچنین  درختان منابع آبی را حفظ و از فرسایش خاک جلوگیری می کنند.