رفع و مدیریت سد معبر،از حقوق اساسی و مورد درخواست شهروندان می باشد

1400/11/25

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل،در جلساتی که به صورت مستمر و برای شناسایی توانمندی ها و هماهنگی جهت تسریع در اجرای فعالیت ها با همه سازمان های تابعه شهرداری در حال برگزاری است و با برنامه ریزی انجام شده این بار با حضور کارکنان سازمان ساملندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل در سالن اجتماعات شهرداری آمل برگزار شد.

در این نشست هر یک از کارکنان به بیان شرح وظایف و اقداماتی که در سازمان انجام می دهد پرداخته و پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص کیفی کردن فعالیت های سازمان ارائه دادند. 

در این جلسه شهردار آمل با بیان اینکه وضع موجود سازمان در حوزه منابع انسانی نیاز به ساماندهی و تقویت جدی دارد تا از حقوق حقه شهروندان در خصوص رفع سد معبر در سطح شهر دفاع کند.

ایشان با بیان اینکه کارکنان باید دارای شرح وظیفه مشخص و گزارش کار روزانه باشند و عملکرد خوب همکاران باید قابل ارزیابی و متناسب با آن پاداش تعیین شود.

ایشان با بیان اینکه در حوزه ساماندهی مشاغل نیازمند تلاش جدی و استفاده از راهکارها و ایده های جدید هستیم.

شهردار آمل با بیان اینکه ساماندهی صنفی که با زندگی شهری در تضاد است از اولویت های اساسی شهرداری می باشد و اولین اقدام در این راستا ساماندهی دکه ها و فضاهایی که در اختیار شهرداری است می تواند باشد.

ایشان با بیان اینکه یکی از راهکارهای ساماندهی سد معبر خودرویی احداث بازارچه های محلی جهت حضور دست فروشان و وانت بار ها می باشد.

ایشان همچنین از احداث food street در راستای توسعه گردشگری شهری در بلوار جانبازان در آینده نزدیک خبر داد.