راهپیمایی مردم و دانش آموزان آمل به مناسبت 13 آبان

1398/08/13

صبح امروز مردم و دانش آموزان آملی در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز  دانش آموز با مشتانی گره کرده شعار های مرگ بر استکبار سر دادند.