دیدار شهردار و معاونین شهرد ار با رئیس شورای اسلامی شهر آمل به مناسبت روز ملی شوراها

1399/02/09

سید حمید هاشمی شهردار آمل به همراه معاونین با خسرو ابراهیم زاده رئیس شورا و تعدای از اعضای شورای اسلامی شهر دیدار و نهم اردیبهشت روز ملی شورا ها را تبریک گفتند.