دیدار رییس شورای شهر وشهردارآمل با معاونان جدید فرماندار شهرستان آمل

1397/05/11
رییس وعضو شورای اسلامی شهر به همراه شهردارآمل با معاونان جدید فرمانداری ویژه شهرستان آمل دیدار و انتصاب جدید را به آنان تبریک گفتند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین دیدارها " شفیع زاده " رییس وقربانی عضو شورای اسلامی شهر به همراه امیرسلیمانی  شهردارآمل با " قدرت اله نائیج نژاد " معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی ، " سعید ولایی " معاون برنامه ریزی وتوسعه  و" اصغرکردی"  معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری ویژه شهرستان آمل دیدار وانتصاب های جدید را به آنها تبریک گفتند وآرزوی توفیقات بیشتر را برای آنان در امر خدمت رسانی به مردم شهرستان آمل خواستار شدند.