دیدار تعدادی از رانندگان تاکسی با شهردار

1400/05/06


 تعدادی از رانندگان تاکسی با حضور در دفتر کار شهردار درد و دل و دغدغه های این قشر زحمت کش را مطرح کردند.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری آمل، در این دیدار صمیمی، تعدادی از رانندگان تاکسی بعنوان نماینده این قشر زحمت کش رودررو با شهردار موضوعات صنفی خود را مطرح کردند.
  سید حمید هاشمی شهردار آمل در این دیدار گفت؛ شغل شما از شریفترین شغل هاست و رانندکان تاکسی در واقع مبلغان اصلی عملکرد شهرداری و مجموعه مدیریت شهری در شهر هستند.
هاشمی ادامه داد؛ شما در ارتباط مستمر با شهروندان هستید و اولین افرادی که باید در خصوص اقدامات مدیریت شهری آگاه شوند. چون شما بعنوان زبان مجموعه مدیریت شهری می توانید شهروندان را با رویکرد و خدمات شهرداری آگاه کرده و با دادن خبرهای امید آفرین در ایجاد نشاط اجتماعی تاثیر گذار باشید.
وی افزود؛ با اجرای شدن پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی که یکی از انسان محور ترین پروژه های شهرداری آمل در سالهای اخیر است، در ابتدا شاهد مشکلاتی اندک در تغییر مسیر ها رخ داد و سرگردانی هایی برای شما در جابجایی ایستگاه مسافر ایجاد شد ولی با ساماندهی پارک سوار تاکسی و اقداماتی که در حال انجام است شاهد تحولی اساسی در مرکز شهر خواهیم بود که در آینده آمل را متحول می کند.

شهردار تصریح کرد؛ در انجام عملیات های عمرانی بویژه در مرکز شهر مشکلاتی بوجود می اید که با تسریع در زمان اجرای پروژه سعی در کاهش مشکلات داریم و از شهروندان به خاطر مشکلات پیش آمده پوزش می خواهیم.