دوست محمد کوهستانی، مسئول کمیته حقوقی و امور دعاوی شهرداری های کشور شد

1397/11/03در اولین جلسه کارگروه هماهنگی حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ها در سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، دوست محمد کوهستانی معاون اداری و مالی شهرداری آمل بعنوان مسئول کمیته حقوقی و امور دعاوی شهرداری های کشورانتخاب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور(http://www.imo.org.ir/showcontent.html?i=d2IrUjlqaGl6QjA9) نخستین جلسه کارگروه تخصصی هماهنگی حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ها با حضور اعضاء و نمایندگان منتخب شهرداری‏ها دوم بهمن به دبیری دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور در این سازمان تشکیل شد.

در اولین جلسه کارگروه هماهنگی حقوقی و امور قراردادها نمایندگان شهرداری های تهران، گرگان، آمل، بجنورد، ساوه، ایلام، شهرکرد، مشهد، قم، تبریز و اصفهان حضور داشتند و با رای اعضای جلسه مسعود هاشم پور مدیرکل محترم حقوقی شهرداری تبریز بعنوان رییس و مجید جمشیدی مدیرحقوقی و املاک شهرداری بجنورد بعنوان نائب رییس کارگروه هماهنگی حقوقی و امور قراردادها انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه  مقرر شد؛ چهار کمیته فرعی با نام های « امور قراردادها»، « حقوقی و دعاوی»، « تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات» و « آموزش و آگاه سازی» ذیل این کارگروه تشکیل شود و رضا حقایقی رییس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حقوقی شهرداری تهران بعنوان مسئول کمیته آموزش و آگاه سازی، دوست محمد کوهستانی معاون اداری و مالی شهرداری آمل بعنوان مسئول کمیته حقوقی و امور دعاوی، حسین زمانی مدیرکل حقوقی شهرداری اصفهان بعنوان مسئول کمیته تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات و بیژن سیف پور مدیراداره امور قراردادهای اداره کل حقوقی شهرداری تهران بعنوان مسئول کمیته امور قراردادها از سوی اعضای کارگروه انتخاب شدند.

گفتنی است؛ شهرداری آمل در میان کلانشهر ها بعنوان تنها شهرداری استان مازندران و نماینده شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت کشور در این کارگروه حضور داشت.