دلایل شهرداری آمل برای ممنوعیت فعالیت تاکسی اینترنتی

1397/04/23
شهردار آمل، دلایل ممنوعیت فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی دراین شهر را تشریح و نسبت به ادامه فعالیت های غیرقانونی این شرکت ها در این بخش به طور جدی هشدار داد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، احمد امیرسلیمانی گفت: تاکنون هیچ شرکت حمل و نقل اینترنتی در آمل، اقدام به اخذ مجوز از شهرداری نکرده  وطبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مصرف سوخت و ماده های 4 ، 5 و 6 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی فقط با مجوز از شهرداری برای فعالیت شرکت های حمل نقل در شهر امکان پذیر است.
وی افزود: شهرداری آمل با راه اندازی تکنولوژی جدید نه تنها مخالف نیست بلکه در این مسیر موضوع پرداخت هوشمند کرایه های اتوبوس و تاکسی توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر را در دستور کار دارد.
شهردارآمل اضافه کرد، فعالیت غیر قانونی شرکت های حمل و نقل اینترنتی با توجه به ناشناخته بودن صاحب امتیاز و نیز راننده های تحت پوشش آنها، پاسخگو بودن به شهروندان به اراحتی امکان پذیر ومقدور نیست و به بهانه دریافت کرایه کمتر برای جابه جایی مسافر، با چالش مواجه خواهد کرد .
امیرسلیمانی، با بیان اینکه این شهرداری تحت هر شرایطی خود را درقبال ارائه خدمات حمل و نقل عمومی به شهروندان متعهد می داند، تصریح کرد: هم اکنون حدود 2703 دستگاه تاکسی , 300 دستگاه بی سیم (1838) , 78 دستگاه اتوبوس و مینی بوس , 50 دستگاه تاکسی دیجیتال (1814) , و تعدا 3800 دستگاه سواری در قالب آژانس های شهری و روستایی با آرم و هویت مشخص تحت پوشش حمایت کامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر هستند.
وی ادامه داد: سیستم حمل و نقل عمومی آمل روزانه در حال سرویس دهی به دهها هزار شهروند آملی است و در حال حاضر نیاز به توسعه ناوگان حمل و نقل و تاکسی اینترنتی نخواهیم داشت، تا امنیت شغلی دارندگان پروانه و فعالان حوزه حمل و نقل مسافر به مخاطره نیفتد.