درراستای ارتباط مستقیم و چهره به چهره با شهروندان و پیگیری مشکلات آنان، دهمین جلسه ملاقات مردمی شهردار آمل برگزار شد

1401/03/31

درراستای ارتباط مستقیم و چهره به چهره با شهروندان و پیگیری مشکلات آنان، دهمین جلسه ملاقات مردمی شهردار آمل برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات و درخواست های مردمی، دهمین جلسه ملاقات عمومی شهردار با شهروندان آمل امروز سه شنبه 31/3/1401 در محل دفتر کار شهردار آمل با حضور معاونین و مدیران ادارات برگزار شد که جمعی از شهروندان ضمن ملاقات حضوری با مهندس داودی به طرح و بیان مشکلات شهر و محل سکونت خود پرداختند که در این راستا شهردار آمل دستوراتی را جهت رفع مشکلات مطروحه صادر نمودند.