درخشش پرسنل شهرداری آمل در مسابقات دارت کارکنان ادارات شهرستان

1397/06/07

پرسنل شهرداری آمل در مسابقات دارت کارکنان ادارات ونهادهای شهرستان آمل به مناسبت گرامیداشت هفته دولت درخشش داشت وصاحب عنوان شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " محمد سعیدی " مدیرمالی شهرداری آمل در مسابقات این دوره که از سوی اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل در یکی از باشگاه های دارت این شهرستان برگزار شد، با کسب بهترین عملکرد به مقام دومی دست یافت.