درآستانه یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری آمل انجام شد.

1401/12/18

در هفته درختکاری برای یادبود اولین شهردار آمل مرحوم دکتر سید محمد حکیمی نیاکی در محوطه شهرداری آمل درختی کاشته شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، در آستانه یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری آمل و هفته درختکاری، به یاد اولین شهردارآمل مرحوم دکتر سید محمد حکیمی نیاکی با حضور شهردارآمل، معاونین، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، خانواده مرحوم حکیمی نیاکی و جمعی ازهمکاران در محوطه شهرداری آمل درختی کاشته شد.

گفتنی است صندلی ریاست شهرداری آمل از بدو تاسیس تا به حال سی ونه شهردار را به خود دیده است.