خودروهای فرسوده (آمبولانس وانت مزدا2000 اسقاطی)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/10/12
  • auction.senddate : 1401/10/26
  • auction.receivedate : 1401/10/26