حضور شهرداری آمل و سازمان های وابسته در نخستین نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های مازندران در ساری

1393/08/29

 حضور شهرداری آمل و سازمان های وابسته در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های مازندران در مصلای نماز جمعه ساری به مدت 3 روز از 27 الی 29 آبان ماه سالجاری