جلسه پیگیری در خصوص جایگزینی سیم های بدون عایق هوایی با کابل های خودنگهدار

1401/08/14

شهرداری آمل از پیگیری تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران در خصوص جایگزینی سیم های بدون عایق هوایی با کابل های خودنگهدار به طول 20کیلومتر در شهرآمل خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی شهردار آمل در نشستی با سید کاظم حسینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران پیگیر تفاهم نامه قبلی جایگزینی سیم های بدون عایق هوایی با کابل های خودنگهدار در سطح شهر آمل شد.

سید کاظم حسینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران بر هر چه زودتر اجرا شدن این طرح در سطح شهرآمل تاکید کرد و از مزایای این طرح را کاهش قطع وهرس درختان و بهبود سیما منظر شهری، کاهش سرقت انرژی و سیم ها، رفع ضعف ولتاژ وکاهش خطرات برق گرفتگی و خاموشی ها در مواقع بحرانی عنوان کرد.

گفتنی است این پروژه به طول 40کیلومتر خواهد بود که 20 کیلومتر آن به طور مشترک توسط شهرداری آمل وشرکت توزیع نیروی برق مازندران انجام خواهد شد.