جلسه شورای اداری شهرداری آمل برگزار شد

1400/09/17

جلسه شورای اداری شهرداری آمل  با حضور علی داودی شهردار آمل، معاونین، مدیران مناطق ، سازمان ها و  واحد های شهرداری در سالن اجتماعات شهرداری آمل برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی شهردار آمل ضمن تقدیر و تشکر از مدیران قبلی، جابجایی در سطح مدیران را فرآیندی عادی و لازمه پویایی و نشاط هر سازمان عنوان کرد.

ایشان با بیان اینکه انتظارم از مدیران اینست که در نهایت صداقت و دغدغه مندی و با برنامه ریزی مدون در جهت رفع مشکلات شهر قدم بردارند خاطر نشان کرد: همیشه درکارها ، خلاقیت و نوآوری و اصلاح فرآیند ها را در نظر بگیرند.

وی هرگونه توفیق در این راستا را موفقیت شهر و شهروندان آملی دانست که دارای چنین عقبه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی غنی هستند. 

داودی رعایت نظم و انضباط اداری و لزوم ارائه آموزش کیفی برای مدیران و کارکنان را مجدداً مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است در این جلسه محمد سعیدی مدیر اداره برنامه و بودجه، توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱ و راهکارهای بودجه نویسی واقعی ارائه نمود.