جلسه شورای اداری شهرداری آمل برگزار شد

1400/07/26جلسه شورای اداری شهرداری آمل به ریاست مهندس داودی سرپرست شهرداری آمل و با حضور معاونین، مدیران مناطق، مدیران دوایر و روسای سازمانها در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، مدیران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد یک ماه گذشته و برنامه های ماه آینده مجموعه شان ارائه کردند.

همچنین مهندس داودی در این نشست با بیان نکات و موضوعات درون سازمانی بر اهمیت آموزش تخصصی پرسنل بویژه پیگیری امورات و ارائه خدمات به شهروندان بیشتر از گذشته تاکید کرد.

 داوودی در بخش دیگری از سخنانش به موانع و مشکلات مطرح شده ازسوی تک تک مدیران اشاره کرد و در حضور معاونین مربوطه، بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور برون رفت از مشکلات و موانع دستور داد.

جلسه شورای اداری شهرداری آمل با تدبیر مهندس علی داوودی با حضور معاونین، مدیران مناطق و روسای سازمانها و ادارات شهرداری به صورت ماهانه برگزار می شود.