جداول رفیوژ میانی بلوار شیخ فضل الله نوری رنگ آمیزی شد

1401/12/01

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل؛مهندس سبز علیپور معاون عمرانی شهرداری آمل با بیان اینکه ،زیبایی منظر و المان ها و تاسیسات شهری یکی از اولویت های اساسی شهرداری می باشد و در این راستا رنگ آمیزی رفیوژ میانی بلوار شیخ فضل الله نوری در دستور کار این معاونت قرار گرفت.