توسعه پارک های محلات درمناطق مختلف شهر آمل

1397/02/29
توسعه پارک های محلات درمناطق مختلف شهر آمل
مدیرمنطقه 2 شهرداری آمل گفت، که پارک بزرگ محلات توسط شهرداری منطقه دو در انتهای شهرک نبوت در بلوار امیرمنفرد نیاکی در حال ساخت است وتاکنون بیش از30درصد مراحل انجام شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل،  مهندس" محمد طبری" افزود: این پارک به مساحت 5200متر مربع در امیر7 در بلوارمنفرد نیاکی درانتهای شهرک نبوت درحال ساخت است  وتاکنون برداشت از پارک، تسطیح بستر، دیوارچینی در 3 ضلع پارک، نصب سنگ جدول اجرا شده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون نیز نصب سنگ جدول، تیرهای برق روشنایی پارک ، دفترنگهبانی و مدیریت پسماند وتفکیک زباله درحال اجرا است.
مدیرمنطقه 2 شهرداری آمل به امکانات پیش بینی شده دراین پارک اشاره کرد وادامه داد: ست کامل ورزشی، چندین ست میز پینگ پنگ و دو زمین فوتبال " گل کوچک" و فضای سبز ساخته وتجهیز خواهد شد.
مهندس طبری یادآورشد: که شهرداری آمل در سال های اخیر توجه ویژه به توسعه پارک های محلات با هدف افزایش فضای سبزشهری و نیز دسترسی آسان تر شهروندان به امکانات خدماتی ورفاهی که در پارک های از سوی شهرداری فراهم می شود، دارد.