تمهیدات واحد زیباسازی شهرداری آمل در ماه محرم

1398/06/11

با فرارسیدن ماه محرم  واحد زیباسازی شهرداری آمل علاوه بر سیاه پوش سازی برخی از مسیر های شهری المان های جدید را نیز تعبیه کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، برافراشتن پرچم سیاه در میدان قائم ، نصب کتل ها در میدان و خیابان 17 شهریور ، حد فاصل پل معلق و  دوازده چشمه، ریسه بندی در خیابان ها و برافراشتن پرچم های مشکی در پل ها از جمله اقداماتی است که با فرا رسیدن این ماه صورت گرفته است.

واحد زیباسازی جهت ایجاد چهره جدید در ماه محرم چهار المان را در ابتدای خیابان شیخ فضل الله نوری، بلوار امام رضا(ع) جنب اداره پست، میدان شهدای مدافع حرم(هفتم تیر) و تقاطع زیرگذر خیابان شهید بهشتی قرار داده است .