تملک و بازگشایی 57 میلیارد ریالی در خیابان امام رضا (ع) آمل

1398/07/25

صبح امروز با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرآمل 3 باب مغازه ویک قطعه زمین به ارزش 57 میلیارد و 420 میلیون ریال در خیابان امام رضا (ع) تملک و بازگشایی  شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، بخشی از هزینه این تملک و بازگشایی با حمایت عزت ا... یوسفیان ملا نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی در راستای تعریض خیابان امام رضا (ع) صورت گرفت.

بنابراین گزارش در این تملک و بازگشایی یک باب مغازه به مساحت 34 متر مربع به ارزش 10 میلیارد و 900 میلیون ریال واقع در رضوان 21 و 2 باب مغازه و یک قطعه زمین مجاور به مساحت 170 متر مربع به ارزش 46 میلیاردو 520 میلیون ریال واقع در رضوان 22  تخریب و تعریض شد.