تخفیف 35 درصدی عوارض صدور پروانه

1399/07/02


شهرداری آمل در نظر دارد در راستای اجرای تذکر بند 1 ماده 1 بخش 3 تعرفه عوارضی سال 1399، یک دوره تخفیف %35 عوارضات صدور پروانه به شرط پرداخت نقدی از تاریخ 99/7/5 لغایت 99/7/24 با رعایت پروتکل های بهداشتی اعمال نماید.

لذا شهروندان محترم می توانند جهت ثبت درخواست و اخذ نوبت از ساعت 14 الی 17 به شهرداری منطقه یک و دو مراجعه و از تسهیلات ویژه با شرایط فوق استفاده نمایند.