تجدید مناقصه پروژه فاز دوم اجرایی ساماندهی رودخانه هراز شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/29
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/12/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/12/20
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود