تجدید مناقصه پروژه تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر آمل با اکیپ دستی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/02
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/25
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود