تجدید مناقصه پروژه تهیه ، حمل و نصب ماکت پارک مینیاتوری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/11/27
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/12/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/12/25