تجدید مناقصه تهیه، حمل و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی ناحیه 2(منطقه شرق)، برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به پایگاه ملی مناقصات و سامانه تدارکات الکترونیک دولت رجوع گردد.

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/06/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/07/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود