تجدید فراخوان پروژه تجهیز پارک جنگلی هلومسر

  • منبع : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1401/11/16
  • از تاریخ : 1401/12/01
  • تا تاریخ : 1401/12/06
  • تمدید تا تاریخ :

موضوع سرمایه گذاری: پروژه تجهیز پارک جنگلی هلومسر به مبلغ کارشناسی 269.524.000.000 ریال واقع در دوراهی امامزاده عبداله (ع) به مدت بهره برداری83 ماه به عنوان مدت زمان پایه، به برنده فراخوان واگذار می گردد و همچنین بازه زمانی تعیین شده جهت ساخت 18 ماه می باشد.

متقاضیان می توانند بعد از واریز مبلغ ده میلیون ریال به حساب درآمد 0106956643008 شهرداری بابت خرید اسناد سرمایه گذاری از تاریخ 12/01/ 1401 تا تاریخ 06/ 12/ 1401 به واحد سرمایه گذاری شهرداری واقع در خیابان انقلاب ، شهرداری مرکزی، ساختمان شماره 1، جنب دفتر شهردار، به همراه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین: 1.350.000.000ریال  واریز به حساب 0115786246005 سپرده شهرداری و یا به صورت ضمانت نامه در وجه شهرداری

شروع خرید اسناد: 01/ 12/ 1401 

پایان مهلت خرید اسناد: 06/ 12/ 1401 

مهلت تحویل اسناد: 16/ 12/ 1401

تاریخ بازگشایی اسناد: 20/ 12/ 1401

مشخصات شهرداری:

کد اقتصادی: 411388561387

شناسه ملی: 14000152101

کد پستی: 35481-46158

تلفن ثابت: 011442290001