تاریخچه شهرداری آمل

در سال 1302 از سوی وزارت کشور ابلاغی برای آقای دکتر محمود حکیمی که ریاست مرکز بهداشت را نیز به عهده داشتند صادر گردید که ایشان را به عنوان ریاست بلدیه منصوب داشتند. بلدیه آمل کارخود را با 3 نفر پرسنل آغاز کرد که مسئولیت نظافت و رفت ‌و‌ روب خیابانها و بهداشت محیط شهر را به عهده داشتند.


اسامی شهرداران آمل از بدو تاسیس

ردیف

شهردار

سال

1

سید محمد حکیمی نیاکی

1302

2

نصرت الله لیتکوهی

1310

3

سلیمان انتظام

1313

4

حسین منصور

1325

5

سید علی پیشداد

1325

6

عبدالجواد وزیری

1333

7

لطف الله فخرایی

1336

8

منوچهر سعیدی

1338

9

مرتضی ابوقداره

1339

10

شاکر

1340

11

حسام الدین هاشمیان

1343

12

سرهنگ شبستری

1345

13

یوسف پیرزاد

1346

14

یحیی امیر صالحی

1347

15

قاسم مشیر

1348

16

رضا ایزدی

1349

17

یوسف معینیان

1351

18

فرج الله اویسی

1353

19

منصور  طلوعی

1355

20

موسی سبطی

1356

21

مهدی نظر پور 

1357

22

قربانعلی نیک پور

1358

23

علی اکبر شاکریان

1359

24

عبدالحسین موسوی

1360

25

فریدون رستم میری

1361

26

رحمان انصاری

1362

27

غلامرضا نجفی

1365

28

حسین صادقلو

1369

29

حمیدرضا حیدریان

1372

30

سقا صالحی

1374

31

موسی خلیلی

1375

32

رحمان انصاری

1376

33

محمد هاشم پور

1377

34

 پرویز ناجی

1382

35

حبیب الله رمضان زاده

1386

36

حسین علیزاده

1387

37

احمد امیرسلیمانی

1389

38

سید حمید هاشمی

1398

39

علی داودی

1400