بوستان ها و پارک ها

           


نام پارک

مساحت
 (مترمربع)

آدرس

 فرهنگ

5887

بلوار شیخ فضل الله نوری - فرهنگ شهر

آزالیا

758

بلوار مدرس - انتهای کوی سازمانی

 ارغوان

4060

بلوار امام خمینی (ره) - انتهای کوی جهاد

شقایق

1327

بلوار جانبازان - انتهای کوی ایثار 5

اقاقیا

438

بلوار طالقانی - اباذر 22 - اسپه کلا

دانشجو

5100

بلوار طالب آملی - انتهای کوی 14 معصوم

بنفشه

6285

بلوار طالب آملی - انتهای کوی مرمر- جنب شهرک صالحی

شقایق 1

414

بلوار جانبازان - انتهای کوی ایثار 5

شقایق 2

337

بلوار جانبازان - انتهای کوی ایثار 5

نسترن

1610

بلوار شیخ فضل اله نوری - 20 متری شاهد

پیچک

1616

بلوار کارگر - دریای 49

آزادگان

2194

بلوار طالب آملی - انتهای کوی مرمر  - جنب شهرک آزادگان

پامچال

1100

بلوار طالب آملی - بلوار ولایت شمالی - ولایت 14

یاس

3200

بلوار جانبازان - ایثار 6

رز

1960

بلوار طالب آملی - کوی تختی

مادر

2950

بلوار امام خمینی - آفتاب  17 - پارچه سرا

شهرداری

2000

محوطه شهرداری مرکز

فجر

4500

بلوار شیخ فضل الله نوری - مقابل اداره آب منطقه ای

اطلسی

500

بلوار طبرسی - امیر 7

آفتابگردان

2200

بلوار طالب آملی- انتهای کوی مرمر - آزادگان 16

بیدستان

7400

بلوار امام خمینی - انتهای کوی راهنمایی و رانندگی

فراز

3000

بلوار کارگر - دریای 45

کاجستان

5000

بلوار امام خمینی - انتهای کوی راهنمایی و رانندگی

سروستان

5000

بلوار طالب آملی - انتهای کوی مرمر  - جنب شهرک آزادگان

رازقی

2686

بلوار طالب آملی - کوی فیاض بخش

ایثار 5

3000

بلوار جانبازان - ایثار 5

دهکده

93200

خیابان معلم - حاشیه رودخانه هراز

شهر

6638

بعد شهرداری مرکز - زیر پل معلق

میلاد

4766

جنب پارک شهر - حاشیه رودخانه

نارنجستان فاز 1

5681

کنار گذر خیابان شهید بهشتی

معلم 1

6632

ابتدای بلوار یوسفیان - حاشیه رودخانه

مهر

7100

ابتدای بلوار آزادگان - مقابل شورای شهر

آلاله

4305

ابتدای بلوار آزادگان - مقابل شورای شهر

سروستان 1

4570

خیابان معلم - حاشیه پارک دهکده

ارکیده

2726

بلوار منفرد نیاکی - شهرک آریا

بانوان

7930

بلوار بسیج - بین لاله 13 و15

زنبق

1257

بلوار منفرد نیاکی - 20 متری مهرآباد

زنبق 1

512

بلوار منفرد نیاکی - 20 متری مهرآباد

یاسمن

2122

بلوار امام رضا (ع) - پشت مجتمع حسینی

لادن

4800

بلوار منفرد نیاکی - تقاطع منفرد و سیکاپل - امیر 8

لاله

1920

بلوار مطهری - شهرک بسیجیان

افرا

1800

بلوار امام رضا (ع) - کوی یگانه

مروارید

6640

بلوار امام رضا (ع) - انتهای کوی رحیمی-شهرک مروارید

گل نرگس

1430

بلوار آزادگان - جنب شهرک ایثار

معلم

5000

بلوار منفرد نیاکی - امیر 7

میخک

2600

بلوار منفرد نیاکی - امیر 32