به مناسبت روز جهانی معلولین ؛ ازمعلولین توانمند شهرداری آمل تجلیل شد

1397/09/12


به مناسبت روز جهانی معلولین ؛ از تلاش و کوشش معلولین توانمند شهرداری آمل تجلیل شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، معاون اداری مالی شهرداری آمل در جلسه تجلیل از معلولین توانمند مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته ضمن تشکر و قدر دانی  از زحمات آنان در مجموعه گفت: اینکه می گویند ؛ معلولیت محدودیت نیست یک شعار نیست . با تلاشی که در مجموعه انجام می دهید و بار مسئولیتی را که به دوش می کشید ثابت می کنید که معلولیت تان محدودیت نیست .مجموعه شهرداری به شما اعتماد کرد و شما نیز به خوبی و با ثابت کردن توانمندی هایتان پاسخ این اعتماد را دادید .  

دوست محمد کوهستانی با بیان اینکه دیدن تلاش تان برای انجام امور ، موجب ایجاد انگیزه در سایرین است ؛ تصریح کرد: شما با وجود رنج ، درد و مشکلات حرکتی بازهم دیگران را به سوی پیشرفت سوق داده  و موجب ارتقاء روحیه همگان هستید . همیشه  افراد موفق سخت تر هستند و قادرند با یاری خداوند مشکلات را پشت سر بگذارند.

وی با اشاره به اینکه درک شرایط معلولان و سختی هایی که آنها و خانواده هایشان با آن سروکار دارند برای همه ما دشوار است ، اظهار داشت : متاسفانه همچنان ساختمانها ، ادارات و معابر شهری برای معلولین مناسب سازی نشده است . هرچند شهرداری اقداماتی را در سالهای اخیر انجام داده ولی می دانیم که کافی نیست .

در پایان این جلسه با اهدای لوح سپاس ، ازمعلولین توانمند شهرداری و سازمانهای وابسته تجلیل و قدردانی شد.