برگزاری سمینار علمی تخصصی مدیریت فضای سبز شهری در سرای مهر شهرداری آمل

1393/07/30

 به همت و تلاش مدیر عامل و پرسنل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل سمینار علمی تخصصی مدیریت فضای سبز شهری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار آمل ، معاونین شهردار ، مدیران عامل سازمان ها ، کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ، مسئولین و کارشناسان فضای سبز شهرداریهای استان مازندران در سرای مهر شهرداری آمل برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل ، احمد امیرسلیمانی شهردار آمل ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین برگزاری این سمینار علمی و تخصصی را موثر دانست و افزود : فضای سبز مهمترین مؤلفه در توسعه پایدار شهر بوده و نه تنها زیبایی ها و مزایای اقتصادی اجتماعی و روانی را در پی دارد ، بلکه مهمترین عامل ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها محسوب می شود .
امیرسلیمانی افزود : درخت و فضای سبز با حیات انسان گره خورده و در زندگی شهرنشینی امروزی نقش اساسی در کاهش آلودگی هوا و به تبع آن کنترل بیماریها و تعدیل درجه حرارت و زیبایی داشته و همه باید دست در دست هم دهیم تا فضای سبز مطلوبی داشته باشیم  . 
شهردار آمل ادامه داد : فضای سبز فراشهری نیز با ایجاد پارکها و شکل دادن مناطق گردشگری و منظره سازی محوطه های ویژه می تواند نقش موثری در جاذبه های گردشگری و اقتصاد شهرها داشته باشد .
محبوبه علیزاده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل هدف از برگزاری این سمینار را کمک به ارتقاء سطح دانش کارشناسان فضای سبز شهرداریهای  استان و بازگو نمودن محاسن و مشکلات گونه های موجود در فضای سبز شهری و همچنین معرفی گونه های قابل کاشت و هماهنگ با اقلیم استان بیان کرد و افزود : در این سمینار در خصوص وضعیت موجود فضاهای سبز در شهر ها و معایب و محاسن گونه های استفاده شده ، معرفی گونه های قابل کاشت و مناسب با شرایط اقلیمی استان و چگونگی جایگزینی گونه های مناسب با گونه های قبلی ، نحوه هرس و نگهداری آنها و نقش فضای سبز در توسعه شهری توسط اساتید مجرب دانشگاه توضیحات مبسوطی ارائه شد .
وی افزود : امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست ، اگر فضای سبز به عنوان جزیی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد ، نمی تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد ، از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر ، ساختمانها ، با توجه به شرایط خیابانها و جاده ها و نیازهای جامعه از لحاظ روانی ، گذران اوقات فراقت و نیازهای بهداشتی - اکولوژیکی شهر ساخته شود تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال ، بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد .لازم بذکر است در این سمینار نمایشگاه انواع گیاهان قابل کاشت در محیط شهری و گیاهان آپارتمانی در معرض دید حاضرین قرار گرفت و در پایان نیز از گلخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل بازدید کردند .