برنامه ریزی و زمان بندی دقیق و تهیه مصالح مورد نیاز قبل از اجرای پروژه موجب کاهش مشکلات شهروندان و هزینه ها می گردد

1400/11/27

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، در ادامه  نشست های شهردار آمل با پرسنل سازمان های وابسته شهرداری ، شهردار آمل در جمع پرسنل سازمان عمران و بازآفرینی شهری نسبت به برنامه ریزی و زمانبندی دقیق و تهیه مصالح مورد نیاز قبل از اجرای پروژه به جهت کاهش مشکلات شهروندان و هزینه ها و همچنین تسریع در اجرای پروژه تاکید کرد.

علی داودی گفت به روز رسانی ماشین آلات ، تدوین شرح وظایف پرسنل می تواند در بهره وری و افزایش کیفیت کار خروجی سازمان تاثیر زیادی داشته باشد.

شهردار آمل تصریح کرد  چابک سازی ، برنامه محوری ، افزایش راندمان کار  در این سازمان باید در دستور کار قرار گیرد.