برنامه ادارات مختلف شهرداری برای اجرای بدون حادثه مراسم چهارشنبه آخر سال بررسی شد

1400/12/05

این جلسه که با حضور علیرضا شیرسوار معاون خدمات شهری شهرداری آمل، یحیی پوردبیر ستاد بحران، رییس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، مدیر روابط عمومی وارتباطات، نماینده حراست، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، رییس سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی، نماینده وکارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری آمل برگزار شد و به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های چهارشنبه آخر سال پرداختند.

علیرضا شیرسوار با مهم خواندن برنامه ریزی درست جهت  برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال، از مدیران و مسئولین مرتبط خواست تا از شرح وظایف سازمانی خود در این موضوع مطلع باشند.

اهم فعالیت هایی که باید انجام پذیرد: شامل اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی متناسب با موضوع چهارشنبه آخر سال و تاکید بر برگزاری مراسم به صورت سنتی و به دور از حوادث غیر مترقبه و جمع آوری بنر های سطح شهر، استقرار ماشین های آتش نشانی در مناطق هدف، اطلاع رسانی شهروندان از اتفاقات ناگوار چهارشنبه سوری سال های گذشته به صورت تراکت، تیزر و تهیه کلیپ و انتشار آن در فضاهای مجازی و تذکر به مغازه دار ها بابت بستن مغازه ها است به صورت جداگانه باید توسط هر یک از سازمان ها انجام شود.