با همت شهرداری و شورا اولین گرمخانه آمل راه اندازی شد

1399/10/18

شهردار آمل از مناسب سازی و تجهیز دومرکز خدمات اجتماعی ( گرم خانه ) برای نخستین بار درسطح این شهرستان برای ساماندهی کارتن خواب ها ومتکدیان سطح شهر خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی  شهرداری آمل، شهرداری آمل دومین شهرداری پس ازمرکز استان مازندران است که 2مرکزخدمات اجتماعی (گرم خانه ) را برای بی خانمان های ( مرد و زن ) تجهیز و راه اندازی کرد.

" سید حمید هاشمی" گفت؛ با پیگیری های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل  وحمایت ویژه شورای اسلامی شهر، دو مرکز دربلوارآزادگان، پس از تجهیزکامل امکانات، به عنوان نخستین مرکزخدمات اجتماعی شهرداری درسطح شهرستان آمل برای ساماندهی افراد بی سرپرست وافرادی که به هر دلیل سرپناه مشخصی ندارند، خدمات دهی خواهد کرد.
هاشمی افزود: همه مسئولیت های مربوط به شناسایی وپذیرش وحتی مراجعه حضوری افراد نیازمند و واجد شرایط برخورداری از خدمات اجتماعی با انجام مناقصه به پیمانکارمربوطه واگذار شده وپیمانکار به موجب قراردادی که باشهرداری بسته، متعهد شده تا نسبت به اسکان و وعده غذایی گرم  از افراد نیازمند پذیرایی کند.
وی افزود، ظرفیت پذیرش ونگهداری دو مرکز خدمات اجتماعی این شهرداری که یک مرکزبرای مردان و مرکزدیگر برای زنان بی خانمان وبی سرپرست ومتکدی اختصاص داده شده را حدود  30 نفر اعلام کرد.
شهردار آمل، درادامه با بیان اینکه یکی ازوظایف سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری آمل، پرداختن به موضوعات اجتماعی است گفت:برای پرداختن به موضوعات اجتماعی از تمام ظرفیت‌ها ازجمله بهزیستی و سایر دستگاه‌ها با این سازمان برای رفع آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهیم کرد.