بازسازی مستمر سطل های زباله مکانیزه در آمل

1401/12/14

بازسازی مستمر سطل های زباله مکانیزه در آمل

پیروز کاویانپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل از بازسازی مستمر سطل های زباله مکانیزه در شهر آمل توسط پرسنل سخت کوش این سازمان خبرداد و گفت: کار بازسازی و تعمیر سطل های مکانیزه به صورت همه روزه در واحد خدمات شهری این سازمان در جریان است.

وی ادامه داد: در سال 1401 تعداد 110 مورد بازسازی و تعمیر سطل های زباله مکانیزه برای ناحیه 1 و تعداد 90 مورد بازسازی و تعمیر سطل های زباله مکانیزه برای ناحیه 2 انجام گردیده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل بیان داشت: در طول سال 1401 حدود 150 گاری پاکبانان زحمتکش این سازمان نیز مورد بازسازی و تعمیر در چندین مرحله قرار گرفته است.