بازسازی دیوار ورودی مدرسه تاریخی امام خمینی (ره) آمل با معماری ایرانی اسلامی

1400/09/01


شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل در راستای احیا و غنا بخشی به آثار تاریخی و ثبت ملی بناهای با ارزش حوزه شهری ، بازسازی دیوار ورودی مدرسه تاریخی امام خمینی (ره) را اجرایی کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری آمل، رئیس سازمان سیما و منظر و فضای شهری شهرداری آمل، گفت: این طرح هنری با نظارت و پیگیری سازمان فضای سبز و سیما و منظر شهری پس از بررسی و نهایی شدن طرح پیشنهادی در شورای اسلامی شهر توسط پیمانکار این حوزه اجرا شد. 

علی رحیمی خنکداری درباره جزییات اجرای این طرح  افزود: در اجرای این طرح و در دو سمت ورودی مدرسه با شعر یک بیتی از جامی شاعر پرآوازه ی ایرانی و با مضمون (( اگر در جهان نبود آموزگار  شود تیره ازبی خرد روزگار)) از جنس فلز و آجرنما برگرفته از معماری ایرانی اسلامی کار شد.

رحیمی هزینه اجرای این طرح را حدود 1میلیارد و یکصد میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: مدرسه امام خمینی (ره) بعنوان یکی از مراکز مهم آموزشی با قدمت تاریخی دارای هویت به علت واقع شدن در مرکز شهر آمل دارای اهمیت بوده و از نقش ویژه ای برخوردار است. 

وی خاطر نشان کرد: مدیریت فعلی شهرداری آمل با همراهی شورای اسلامی شهر توجه ویژه ای به حفظ و احیای بناهای باارزش تاریخی شهر با همکاری ادارات مربوطه در راستای زیباسازی حوزه شهری دارد.