بازدید فرماندار ویژه آمل ازپارک های درحال ساخت و نهضت آسفالت سطح شهر

1397/05/03
فرماندارشهرستان آمل به همراه اعضای شورای اسلامی شهر وشهردارآمل از پروژه های پارک ها و نهضت آسفالت که توسط شهرداری در مناطق مختلف شهردرحال اجرا است، بازدید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین بازدیدها، " سیدجعفررسولی" معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان آمل، " فرشید لیتکوهی و فردوس قربانی " اعضای شورای اسلامی شهر، "احمد امیرسلیمانی" شهردار و عقیلی نژاد معاون فنی وشهرسازی شهرداری آمل حضور داشتند.
شهردارآمل درحاشیه این بازدید، گزارشی از 5 پارک جدید ونهضت آسفالت که توسط واحدهای مختلف این  شهرداری درسطح شهر درحال اجرا است، گزارشی ارائه کرد.
احمدامیرسلیمانی افزود: 5 پارک محله ای به مساحت کلی بیش از 21 هزار متر مربع درمسیرهای انتهای کوچه راهنمایی و رانندگی، فازدوم شهرک آزادگان، انتهای کوچه فیاض بخش، و امیر7 و 32 در بلوارمنفرد نیاکی و انتهای شهرک نوبت، زیرنظر واحدفنی وعمرانی شهرداری آمل و توسط شهرداری های مناطق یک ودو و نیز سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری و واحد عمرانی شهرداری آمل درحال ساخت است.
"سیدجعفررسولی" معاون استاندارمازندران وفرماندارویژه شهرستان آمل هم پس ازاین بازدید از توسعه فضای سبز شهری توسط شهرداری درمناطق مختلف شهری وایجاد امکان رفاهی وتفریحی برای شهروندان قدردانی کردند.