بازدید شهردار آمل از فعالیت گروه های مردمی در بحران کرونا

1399/01/23

سید حمید هاشمی در راستای حمایت از گروه های جهادی و مردمی برای مقابله با ویروس کرونا به همراه موتمن معاون شهرسازی و معماری شهرداری آمل از فعالیت برخی از آنان بازدید کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، سید حمید هاشمی در بازید از کارگاه های تولید ماسک و گرو ههای خیریه ای که اقدام به تامین مواد غذایی گروه های آسیب پذیر کرده اند گفت: مردم قدردان تلاش ها و زحمات خیرخواهانه گروه های جهادی هستند و امیدواریم این انرژی پس از رفع کامل بیماری کرونا در مشارکت جهت توسعه مطلوب شهری نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود:شهرداری همیشه حمایت خود را از گروه های جهادی داشته است و برای حفظ سلامت شهروندان از هیچ کوششی دریغ نمی کند.