بازدید دکتر حاجی پور نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی به همراه محمدی رئیس و مکاری نایب رییس شورای اسلامی شهر و سبزعلی پور معاون فنی شهرداری از پروژه میدان هزار سنگر

1401/10/29