بازدید دوره ای مدیران شهرداری آمل از روند اجرای پارک های جدید شهری

1397/04/12
مدیران شهرداری آمل با همراهی رییس کمیسون فنی شورای اسلامی شهر آمل از روند 5 پارک جدید ودرحال ساخت شهرداری در سطح شهر بازدید کنند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین بازدیدها ، فرشیدلیتکوهی" رییس کمیسیون فنی شورای اسلامی شهر، امیرسلیمانی شهردارآمل به همراه عقیلی نژاد معاون فنی وشهرسازی، حسنی شهردارمنطقه2، خانم علیزاده رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری وموسوی رییس واحد عمرانی شهرداری آمل حضور داشتند.
امیرسلیمانی در بازدید ازاین پارک ها بر تسریع در تکمیل پارک ها و افتتاح آنها در ماه های آینده تاکید کرد.
5 پارک محله ای به مساحت کلی بیش از 21 هزار متر مربع درمسیرهای انتهای کوچه راهنمایی و رانندگی، فازدوم شهرک آزادگان، انتهای کوچه فیاض بخش، و امیر7 و 32 در بلوارمنفرد نیاکی و انتهای شهرک نوبت، زیرنظر واحدفنی وعمرانی شهرداری آمل و توسط شهرداری های مناطق یک ودو و نیز سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری و واحد عمرانی شهرداری آمل درحال ساخت است.