بازار روز چهار راه فجر واقع در ابتدای گلشهر پنجم در چند روز آینده به خیابان پاسداران منتقل می شود

1401/01/20

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل،با توجه به ایجاد بار ترافیکی میدان فجر و همچنین لزوم ارائه خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان و رعایت نکات بهداشتی و محیط زیستی،احداث بازار روز پاسداران در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با توجه به لزوم جابجایی بازار،زمین روبروی آن بصورت موقت جهت اسکان و حضور کسبه ها درحال مناسب سازی و نصب تجهیزات می باشد.