ایستگاه همدم سبز در آمل برپا شد

1398/03/25

ایستگاه " همدم سبز " با هدف ترویج ،آموزش و نگهداری گل و گیاه برای شهروندان در شهر آمل برپا شد.