ایجاد فضای سبز شاد و مفرح حق شهروندان آمل است

1400/11/24


به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل،در جلساتی که به صورت مستمر برای شناسایی توانمندی ها و هماهنگی جهت تسریع در اجرای کارها با همه سازمان های تابعه شهرداری در حال برگزاری است که با توجه به برنامه ریزی انجام شده این بار با حضور کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل در سالن اجتماعات شهرداری آمل برگزار شد.
در این نشست هر یک از کارکنان به بیان شرح وظایف و اقداماتی که در سازمان انجام می دهد پرداخته و پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص کیفی کردن فعالیت های سازمان ارائه دادند.
در این جلسه شهردار آمل با بیان اینکه وضع موجود سازمان در حوزه منابع انسانی نیاز به اصلاح جدی دارد و تک تک کارکنان باید دارای شرح وظیفه مشخص و گزارش کار روزانه باشند و باید میان عملکرد خوب و ضعیف فرق قائل شد و پرسنلی که عملکرد مطلوب دارد باید دیده شود. بر عملکرد پیمانکاران باید به دقت و وسواس نظارت شود تا حق شهروندان ضایع نشود.همچنین ایجاد فضای سبز شاد و مفرح حق شهروندان آمل است تاکید کرد: باید با ساماندهی نیروی های انسانی و استفاده از ظرفیت های داخلی در جهت ایجاد فضای سبزی شاد و مفرح برای شهروندان و کاشت درختان بومی در سطح شهر تلاش مضاعف نمود.