ایجاد فضای بصری مناسب و تکریم خانواده متوفیان موجب کاهش آلام شهروندان می شود

1400/11/28

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل،در جلساتی که به صورت مستمر و برای شناسایی توانمندی ها و هماهنگی جهت تسریع در اجرای فعالیت ها با همه سازمان های تابعه شهرداری در حال برگزاری است و با برنامه ریزی انجام شده این بار با حضور کارکنان سازمان آرامستان شهرداری آمل در سالن اجتماعات شهرداری آمل برگزار شد.
در این نشست علی داودی شهردار آمل هدف از این نشست را شناخت دقیق پرسنل و نوع عملکرد آنها ، شنیدن ایده ها و پیشنهادات همکاران در جهت کیفی سازی خدمات قابل ارایه سازمان بیان کرد و گفت سازمان آرامستان سازمان چابکی می باشد و ایجاد فضای بصری مناسب و تکریم خانواده متوفیان موجب کاهش آلام شهروندان می شود.
بهزاد نعمتی رئیس سازمان آرامستان شهرداری آمل ضمن ارائه گزارشی از آمار خدمات ارائه شده در این سازمان به شهروندان از اتحاد و همدلی بین همکاران گفت و یادآورشد که با توجه به کمبود نیرو در این سازمان خدمات قابل توجهی به خانواده های متوفیان ارائه می شود.