اولین نشست هم اندیشی اعضا شورای اسلامی و شهردار آمل با اعضا انجمن انبوسازان شهر آمل برگزار شد

1401/07/27
در ابتدای نشست، ایراندوست عضو شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم،هدف ازبرگزاری این جلسه را  بحث بررسی و رفع مشکلات جهت حضور پررنگ انبوسازان وسرمایه گذاران در ساخت وساز شهری و همچنین پروژه های شهری بیان داشتند.
دراین جلسه جهانگیر آذری رئیس انجمن به نمایندگی از اعضا به بیان برخی مشکلات صنفی حوزه ساخت و ساز پرداختند و با بیان اینکه با رفع برخی مشکلات میتوان شاهدحضور و رونق ساخت و ساز در سطح شهر باشیم.
در ادامه جلسه محمدی رئیس شورای اسلامی شهر با بیان اینکه غریب به اتفاق سازندگان در شهرهای ساحلی از شهر آمل هستندچراکه سرمایه گذاربه دنبال سرمایه گذاری بادر نظرگرفتن تسهیلات مرتبط می باشد و باید تعاملی بین مجموعه شهری و سازندگان باشد.هر چقدر ساخت و ساز رونق داشته باشد موجب افزایش درآمد شهرداری و رونق ارائه خدمات شهرداری به شهروندان می گردد.ایشان با بیان اینکه در یک سال گذشته خدمات زیادی در راستای ایجاد تسهیلاتی برای انبوسازان از جمله تغییر دستورالعمل تهاتر و افزایش ۶ ماهه  فرصت برای اخذ پروانه قائل شدیم.
در خصوص رعایت عرض گذر نیز تغییراتی داده شده است.
ایشان با بیان اینکه اعضا شورای شهر در خصوص موضوع تغییر محدوده شهری و همچنین بلند مرتبه سازی به صورت جدی وارد شده اند تا منافع شهر و عموم شهروندان در اولویت قرار گیرد.
در ادامه محمدپور رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی و عضو کمیسیون ماده صد با بیان اینکه ،برای خدمت به شهروندان از سرمایه گذاران و سرمایه های شهرمان حمایت می کنیم.
در ادامه جلسه چند نفر از اعضا انجمن به بیان برخی موضوعات و ارائه راهکارهایی در خصوص رفع مشکلات پرداختند.
سپس داودی شهردار آمل ضمن پاسخ و جمعبندی در خصوص موضوعات مطرح شده اظهار داشتند در خصوص بعضی موضوعات از جمله کسری پارکنیگ و پله فرار به هیچ وجه نمی توان اغماض و‌چشم پوشی کرد چراکه پای حقوق عامه شهروندان در میان است.
ایشان با بیان اینکه سازندگان شهر مشتری اصلی شهرداری می باشند و مدیریت شهری در یک سال گذشته باپیگیری در ۴ کمیسیون ماده ۵ نسبت به پیگیری پرونده ها اقدام نموده و نظرات دوستان در خصوص برخی مشکلات حوزه کارشناسی را قبول دارم که محصول اشکالات در ضوابط و کمبود آموزش هست و مدیران این حوزه با همه توان در جهت رفع این مشکلات در تلاشند.ایشان در پایان با بیان اینکه مدیریت شهری وانبوسازان در یک طرف قراردارند و میتوانند در آبادانی و توسعه شهر نقش بی بدیلی را ایفا نمایند.