اولین سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری آمل منصوب شد

1397/09/20


با حکم  احمد امیر سلیمانی شهردار آمل ،مهدی حسن نژاد بعنوان اولین سرپرست سازمان جدید التاسیس عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، عقیلی نژاد معاون فنی شهرداری آمل حکم اولین سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری را با حضور روح الله رستگار مدیر اداره حراست و امیر منوچهری آملی مدیر اداره روابط عمومی شهرداری به مهدی حسن نژاد اعطاء کرد.  

گفتنی است ؛ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری پس از ادغام دو سازمان (عمران و نوسازی - بهسازی ) تاسیس و ماموریت هایی چون حفظ و تقویت محدوده های تاریخی –فرهنگی ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ، توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی ، ساماندهی اراضی ناکارآمد و ناهمگون محدوده شهری ، مدیریت اجرای پروژه های توسعه بافت ، حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی ، نگهداری و بهرهبرداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهری و مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیرربط در بازآفرینی فضاهای شهری را در دستور کار دارد .