اهدای اعضاء مرحومه فاطمه فلاح کارمند شهرداری آمل

1397/01/30
اعضای بدن زنده یاد مرحومه فاطمه فلاح کارمند شهرداری آمل با رضایت خانواده اهدا شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، فاطمه فلاح از کارمندان شهرداری آمل چندی پیش به دلیل عارضه مغزی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده بود.
خانواده داغدار آن مرحومه نیز با نیت عمل خیر اجازه اهدای عضو را صادر کردند.مجموعه شهرداری آمل این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خداوند متعال مسئلت می نماید.