اهتمام جدی شهرداری آمل برای بازسازی و استاندارسازی پارک های سطح شهر

1397/03/05
اهتمام جدی شهرداری آمل برای بازسازی و استاندارسازی پارک های سطح شهر
رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل از برنامه های جدی این سازمان امسال برای بازسازی واستاندارد سازی 10 پارک بزرگ سطح شهر خبر داد.
خانم مهندس محبوبه علیزاده در گفت وگو با اداره روابط عمومی شهرداری آمل گفت: در روزهای گذشته محوطه بازی کودک در پارک بزرگ دهکده طلایی شهرداری آمل با نصب کف پوش های گرانولی و ست بازی پلی اتیلنی و مرمت و تعمیر سرویس بهداشتی، سرویس های آبخوری، مرمت سنگ فرش های پارک ها و محوطه این پارک اقدام شد.
وی با بیان اینکه تاکنون  دردو پارک زیرپوشش سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل طرح های مرمت، بهسازی و استاندارسازی اجرا شده است، گفت: در هفته جاری این طرح در پارک پامچال وتا پایان امسال همه 10 پارک پیش بینی شده در برنامه اجرا خواهد شد.
رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل، اقدام های درحال اجرا توسط این سازمان، را به منظور افزایش زیبایی بصری ونیز امنیت وآسایش بیش از پیش شهروندان بیان و با قدردانی از زحمات شبانه روزی نیروهای این سازمان ابرازامید واری کرد: هم اکنون توسط مجموعه شهرداری آمل 5 پارک جدید به مساحت حدود 21هزار متر مربع در دست ساخت است که امیدواریم تا ردادماه تکمیل وبهره برداری شود.
خانم مهندس علیزاده یادآورشد، که همه این تلاش های درحال انجام با حمایت وپشتیبانی اعضای شورای اسلامی وشهرداری آمل برای ارائه خدمات درخور شان ومطلوب به شهروندان محترم ورضایت خاطر آنان در راستای سهم بری بیشتر از فضای سبز مطلوب شهری است.