انتصاب سرپرست جدید سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری آمل

1393/08/14

 در حکمی از سوی شهردار آمل عبدالله کیاخسرو به سمت سرپرست سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری آمل منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل ، دوست محمد کوهستانی معاون اداری و مالی شهرداری آمل در مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان فاوای شهرداری آمل ضمن بیان حساسیت کار سازمان فاوا در شهرداری ، ابراز امیدواری کرد با توجه به تجارب ارزشمند عبدالله کیاخسرو در بخش های مختلف شهرداری ، در آینده شاهد شکوفایی هر چه بیشتر سازمان فناوری اطلاعات باشیم .
گفتنی است این مراسم با حضور دوست محمد کوهستانی معاون اداری و مالی شهرداری و نائب رئیس شورای سازمان ، سید محمود ابراهیمیان مشاور معاون اداری و مالی شهرداری و پرسنل این سازمان برگزار شد .